1. atrazin

  atrazin, 2-klor-4-etylamino-6-isopropyl­amino-1,3,5-t riazin, en triazin för bekämpning av ogräs i majs och i vissa planteringar samt på banvallar, gårdsplaner etc.
 2. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 3. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 4. dyngbaggar

  dyngbaggar, Aphodius, släkte i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 5. folkhemmet

  folkhemmet, politisk term som vann spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson i en riksdagsdebatt i januari 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade samhället.
 6. Gösta Gierow

  Gierow, Gösta, 1931–2011, målare och grafiker, medlem av IX-gruppen.
 7. ostronmussling

  ostronmussling, ostronskivling, Pleurotus ostreatus, art hattsvamp i basidsvampsordningen Agaricales.
 8. lårkvalster

  lårkvalster, Actinotrichida, ordning kvalster som är spridd över hela världen.
 9. peristaltik

  peristaltik, rörelser och sammandragningar i muskulaturen i magsäcken och tarmarna med vilkas hjälp födan transporteras genom mag–tarmkanalen och (i magsäck och tunntarm) blandas med nedbrytande sekret samt restprodukter i tjocktarmen bearbetas.
 10. Actinomyces

  Actinomyces, ett släkte i bakteriegruppen aktinomyceter.