1. kvalster

  kvalster, Acari, grupp spindeldjur med två ordningar och totalt ca 50 000 beskrivna arter; det verkliga antalet kan vara tio gånger så stort.
 2. kompostering

  kompostering innebär att man lägger matavfall, trädgårdsavfall och liknande i en behållare eller hög, där avfallet kan brytas ned till kompost.
 3. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 4. kylteknik

  kylteknik, tekniken att åstadkomma och utnyttja temperaturer som är lägre än omgivningens.

 5. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 6. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.
 7. hemicellulosa

  hemicellulosa, heterogen grupp av högmolekylära, grenade polymera kolhydrater som tillsammans med bl.a. cellulosa och lignin ingår i växternas cellväggar.
 8. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 9. häxring

  häxring, älvring, älvdans, fenomenet att vissa svampar växer i ringformation, framför allt i gräsvegetation men ibland också i skog.
 10. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.