1. Klippiga bergen

  Klippiga bergen, Rocky Mountains, The Rockies, den östligaste av de bergskedjor som under namnet Kordiljärerna går genom USA och Canada.
 2. kvalster

  kvalster är en grupp spindeldjur.
 3. berg

  berg, upphöjning av fast berg, vilken kan variera i höjd från några tiotal meter (t.ex. Dalhejaberg, Blekinge) till flera tusen meter (t.ex. Klippiga bergen, USA).
 4. törnekrona

  törnekrona, Acanthaster planci, art i klassen sjöstjärnor.

 5. Kreutzersonaten

  Kreutzersonaten, Krejtserova sonata, roman av den ryske författaren Lev Tolstoj, utgiven 1890.

 6. biologisk nedbrytning

  biologisk nedbrytning av växt- och djurrester sker genom verkan av nedbrytande organismer.
 7. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 8. bindvävssjukdomar

  bindvävssjukdomar, sjukdomar som kännetecknas av nedbrytande och andra sjukliga förändringar i kollagen och övriga beståndsdelar i bindväven.
 9. konsumtion

  konsumtion, inom biologin intag av organiskt material hos sådana organismer som saknar förmåga att själva bygga upp och vidmakthålla sina kroppsvävnader och skaffa sig erforderlig energi genom användning av oorganiska ämnen och energi från solen.
 10. deprivation

  deprivation, deprivering, undandragande eller undanhållande av stimulering som är av väsentlig betydelse för människans utveckling, välbefinnande och funktionsförmåga.