1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 3. Nederländska ostindiska kompaniet

  Nederländska ostindiska kompaniet, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, nederländskt handelskompani, grundat 1602, som hade monopol på kryddhandeln med de så kallade Kryddöarna (Moluckerna) under 1600- och 1700-talen.

 4. sur nederbörd

  sur nederbörd, regn eller snö med lägre pH-värde än det naturliga.
 5. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.
 6. Nederländska Indien

  Nederländska Indien, officiell benämning på Nederländernas koloniala besittningar i Sydöstasien från 1815 fram till december 1949, då den självständiga staten Indonesien bildades.
 7. nederländska frihetskriget

  nederländska frihetskriget, benämning på det krig under 1500- och 1600-talen som innebar att Nederländerna bröt sig loss från spansk överhöghet.
 8. nederbördsmätare

  nederbördsmätare, pluviometer, instrument för mätning av nederbördsmängden.
 9. Nederländska Antillerna

  Nederländska Antillerna, nederländska De Nederlandse Antillen, 1954–2010 autonomt område i Västindien, associerat med Nederländerna.
 10. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.