1. Nederländska Nya Guinea

  Nederländska Nya Guinea , till 1963 namnet på Irian Jaya.
 2. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 3. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 4. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 5. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 6. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 7. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 8. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 9. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 10. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.