1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 2. pinnmo

  pinnmo, hårt packad, finkornig morän. Vanligen är det en bottenmorän, där sten och block är nedpressade i en tät grundmassa som bl.a. innehåller finkornigt bergmjöl, bildat i samband med inlandsisens repning och slipning.
 3. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 4. loden

  loden, tung och grov kardgarnsväv, valkad och kraftigt ruggad.
 5. mukopolysackaridos

  mukopolysackaridos, ärftlig rubbning i omsättningen av sura glykosaminoglykaner, vilka finns i bindvävens grundsubstans.
 6. gargoylism

  gargoylism, äldre benämning på det karakteristiska utseendet vid några sällsynta, ärftligt betingade ämnesomsättningsrubbningar ( mukopolysackaridoser), Hunters sjukdom och Hurlers sjukdom.
 7. krage

  krage, kläddetalj, vilken mer eller mindre omsluter halsen.
 8. knä

  knä, knäled, articulatio genus, kroppens största led.
 9. grundläggning

  grundläggning, utförande av ett bärande underlag, grund, för en byggnad eller anläggning.
 10. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.