1. Asarjas bön

    Asarjas bön, ett av fem s.k. Tillägg till Daniel som finns i den grekiska och latinska versionen av Daniels bok.
  2. negativ

    negativ, (för)nekande; motsatt eller omvänd (i förhållande till det normala eller förväntade); ogynnsam, dålig; kritiskt inställd.