1. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 2. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 3. nationalinkomst

  nationalinkomst, NI, summan av alla inkomster i ett land under en period, vanligen ett år.
 4. swahili

  swahili, kiswahili, bantuspråk (zon G) i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder.

 5. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.
 6. tinnitus

  tinnitus, öronsusning, ett endast av personen själv upplevt ljud som kan vara pipande, tonliknande eller brusande.
 7. mammon

  mammon, egendom, rikedom, en människas tillgångar utöver livet och kroppen.
 8. antites

  antites, påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående, tesen, gör.
 9. Kristina Lugn

  Lugn, Kristina, 1948–2020, författare, ledamot av Svenska Akademien från 2006.

 10. ideal lösning

  ideal lösning, termodynamiskt begrepp: en lösning av två eller flera komponenter sådan att ingen förändring sker i entalpi eller volym vid blandningen och att entropin ändras med beloppet
  Δ S mix=
  =− k [ N 1 ln  x 1+ N 2 ln  x 2+...+ Nn ln  xn]
  där k är Boltzmanns konstant, Ni är antalet partiklar av typ i, n är antalet komponenter och xi=Ni/( N 1+ N 2+...+ Nn) är molfraktionen av partiklar av typ i efter blandning.