1. Georg Rydeberg

  Rydeberg, Georg, 1907–83, skådespelare.
 2. Lars Forssell

  Forssell, Lars, född 14 januari 1928, död 26 juli 2007, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1971; jämför släktartikel Forssell (efter Olof Andersson).
 3. versmått

  versmått kallas det mönster av betonade och obetonade stavelser som en dikt är uppbyggd på.
 4. Jónas Árnason

  Árnason, Jónas, 1923–98, isländsk författare, journalist och lärare.
 5. Berco

  Berco, egentligen Berndt Carlberg, 1892–1976, journalist och textförfattare.
 6. René Étiemble

  Étiemble, René, 1909–2002, fransk litteraturkritiker och författare.
 7. olivingruppen

  olivingruppen, grupp bergartsbildande mineral av typen nesosilikat med den generella sammansättningen A 2SiO 4, där A=Fe,Mg,Mn,Ni.
 8. Mirandarättigheterna

  Mirandarättigheterna, Mirandavarningen, Mirandabeslutet, engelska Miranda rights, Miranda warning, benämning på de rättigheter som den amerikanska polisen är skyldig att informera en gripen misstänkt brottsling om.
 9. saligprisning

  saligprisning, utrop i vilket någon prisas salig med anledning av något.
 10. Joakim Thåström

  Thåström, Joakim, född 1957, rocksångare, gitarrist och låtskrivare.