1. NI

  NI är nationalitetsbeteckning för Nicaragua.
 2. Ni

  Ni är det kemiska tecknet för nickel.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. rim

  rim är två eller flera ord som låter likadant i slutet.
 5. pronomen

  pronomen är en ordklass.
 6. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning är ett sätt att hjälpa någon som inte andas och vars hjärta inte slår att få syre till kroppen.

 7. bergspredikan

  bergspredikan är ett tal som Jesus enligt Bibeln höll på ett berg i Galileen.
 8. dilemmasaga

  dilemmasaga är en saga som slutar med att berättaren ställer en fråga till lyssnarna.
 9. William Shakespeare

  William Shakespeare var en engelsk författare som föddes 1564 och dog 1616.
 10. skillingtryck

  skillingtryck kallas små billiga tryckta häften på 8 eller högst 16 sidor som förr i världen såldes billigt på marknader eller av kringvandrande försäljare.