1. Nidaros

  Nidaros, stift i Norge omfattande fylkena Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag med Trondheim som biskopssäte.
 2. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 3. Trondheim

  Trondheim, 1930–31 Nidaros, stad i kommunen med samma namn, Trøndelag Fylke, mellersta Norge.

 4. Olav II Haraldsson

  Olav II Haraldsson, kallad Olav den helige eller Olav den digre, född 995, död 29 juli 1030, kung av Norge 1015–28, son till Harald Grenske.

 5. kröning

  kröning, högtidlig akt varigenom en regent insätts i sin värdighet.
 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. Stöde

  Stöde är en tätort i Sundsvalls kommun i Medelpad och ligger på båda sidor om älven Ljungan.

 8. bjärköarätt

  bjärköarätt, de lagar som i äldre medeltid reglerade samhällslivet i de nordiska städerna och på handelsplatserna.
 9. Jørn Sandnes

  Sandnes, Jørn, 1926–2007, norsk historiker och ortnamnsforskare, professor i historia vid universitetet i Trondheim 1975–91.
 10. Eskil

  Eskil, död 1181 eller 1182, ärkebiskop av Lund.