1. Nidaros

  Nidaros, stift i Norge omfattande fylkena Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag med Trondheim som biskopssäte.
 2. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 3. Trondheim

  Trondheim, 1930–31 Nidaros, stad i kommunen med samma namn, Trøndelag Fylke, mellersta Norge.

 4. kröning

  kröning, högtidlig akt varigenom en regent insätts i sin värdighet.
 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Olav II Haraldsson

  Olav II Haraldsson, kallad Olav den helige eller Olav den digre, född 995, död 29 juli 1030, kung av Norge 1015–28, son till Harald Grenske.

 7. bjärköarätt

  bjärköarätt, de lagar som i äldre medeltid reglerade samhällslivet i de nordiska städerna och på handelsplatserna.
 8. Lunds stift

  Lunds stift, stift inom Svenska kyrkan, omfattande Skåne län och Blekinge län.
 9. Niklas Krog

  Krog, Niklas, född 1965, författare.
 10. knuttimring

  knuttimring, byggnadsteknik med liggande timmer.