1. Nikanor Teratologen

  Nikanor Teratologen, pseudonym för Niclas Lundkvist, född 1964, författare.
 2. Nikandros

  Nikandros (grekiska Nikandros), grekisk diktare och grammatiker från Kolofon, verksam under hellenismen.
 3. Gabriel Nikander

  Nikander, Gabriel, 1884–1959, finländsk historiker, professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning vid Åbo Akademi 1921–52.
 4. Nikon

  Nikon, ursprungligen Nikita Minov, 1605–81, rysk kyrkoman, patriark av Moskva 1652–58.

 5. Nils Poletti

  Poletti, Nils, född 1981, regissör, dramatiker och skådespelare.