1. Nisan

  Nisan, judisk månad, ungefär april. Enligt Gamla Testamentet skall påsken firas den 14 Nisan. De tre första evangelierna tycks mena att Jesu korsfästelse skedde den 15 Nisan, Johannesevangeliet den 14 Nisan.
 2. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.

 3. Aviv

  Aviv, Abib , gammalt namn på en judisk månad, ”axmånaden” (ungefär april), senare kallad Nisan.
 4. quartodecimaner

  quartodecimaner, de kristna som firade påsken enligt judisk kalender, dvs. den 14–15 Nisan och inte på den följande söndagen.
 5. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.
 6. judisk tideräkning

  judisk tideräkning, en tideräkning (kalender) som numera endast brukas i religiösa sammanhang av medlemmarna av den judiska församlingen.
 7. akitufesten

  akitufesten, nyårsfest i det forntida Mesopotamien.
 8. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.