1. Kenyanthropus platyops

  Kenyanthropus platyops, hominin art av släktet Kenyanthropus som har daterats till en ålder av 3,5–3,3 miljoner år.
 2. kulturekologi

  kulturekologi, inriktning inom kultur- och socialantropologin (se kulturantropologi) som studerar samspelet mellan kulturen och den omgivande miljön.
 3. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 4. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 5. Homo gautengensis

  Homo gautengensis,möjlig tidig art i släktet Homo som levde i Afrika för 1,9 till cirka 0,6 miljoner år sedan.
 6. leddjur

  leddjur, Arthropoda, stam ryggradslösa djur som omfattar insekter, mångfotingar, kräftdjur, palpkäkar (dvs. spindeldjur m.fl.) samt de nu utdöda trilobitartade leddjuren.
 7. Faistos

  Faistos, grekiska Phaistos, bronsålderspalats och forntida stad på Kreta, ca 61 km söder om Heraklion, utgrävda av italienska arkeologer sedan 1900.

 8. miljöfaktorer

  miljöfaktorer, de förhållanden i en miljö som påverkar de organismer som lever där.
 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.