1. Titicacasjön

  Titicacasjön är en mycket gammal sjö i Sydamerika mellan Bolivia och Peru.
 2. exedra

  exedra, vanligen en halvrund nisch med sittplatser längs väggarna eller en fristående halvrund byggnad som utgör fond vid en gård.
 3. ekologi

  ekologi är läran om hur organismer, såsom djur och växter, lever och fungerar i sina livsmiljöer.
 4. qibla

  qibla, böneriktning, inom islam mot Mekka.
 5. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 6. cirque

  cirque, halvcirkelformig, konkav erosionsnisch som uppstår när en snödriva vid ett bergskrön tillvuxit och bildat en glaciär.
 7. vikarierande arter

  vikarierande arter, två närbesläktade arter som lever i skilda geografiska områden men inom motsvarande ekologiska nischer.
 8. Gauses princip

  Gauses princip, Gauses axiom, tesen att två arter med identiska ekologiska nischer, dvs. begränsade i sin populationstillväxt av samma omvärldsfaktor, inte varaktigt kan samexistera.
 9. rovpungdjur

  rovpungdjur, Dasyuridae, familj rovlevande pungdjur med ca 60 arter i Australien och på Nya Guinea.
 10. Juan de Villanueva

  Villanueva, Juan de, 1739–1811, spansk arkitekt, kunglig arkitekt från 1786.