1. Terry-Thomas

  Terry-Thomas, egentligen Thomas Terry Hoar-Stevens, 1911–90, brittisk komiker.
 2. kashanmattor

  kashanmattor, keshanmattor, handknutna mattor från staden Kashan med omnejd i centrala Iran.
 3. osteoklaster

  osteoklaster, stora (diameter upp till 100 μm), flerkärniga celler som bryter ned benvävnad.
 4. avbruten jämvikt

  avbruten jämvikt, engelska punctuated equilibrium, evolutionsterm knuten till en idé om att biologiska arter normalt skulle fortleva utan förändring, i balans med omgivningen, och att nya arter skulle uppstå mycket snabbt när denna balans rubbas.
 5. ekologisk ekvivalens

  ekologisk ekvivalens, förhållandet att en art i ett visst område intar samma ekologiska nisch som en annan, obesläktad art i ett annat område.
 6. Borrie

  Borrie, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 7. Wilmer X

  Wilmer X, rockgrupp, bildad i Malmö 1977.

 8. Skurup

  Skurup, kommun i Skåne (Skåne län).

 9. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 10. kolonisation

  kolonisation, inom ekologin: ny- eller återinvandring och etablering av en växt- eller djurart i ett område.