1. cinerarium

  cinerarium, nisch för gravurna med aska efter en avliden.
 2. bergschrund

  bergschrund, glaciärspricka som utbildas vid kontaktytan mellan en bergvägg och övre delen av en nisch- eller dalglaciär.
 3. australträdkrypare

  australträdkrypare, Climacteridae, familj tättingar med fem arter i Australien och en art på Nya Guinea.
 4. mikronisch

  mikronisch, ekologisk nisch i miniatyr. Mikronischer kan t.ex. vara små vindskyddade ställen i vegetationen, där bl.a. småvuxna växter och djur har sina livsrum i växelverkan med varandra och detaljerna i miljön.
 5. kolumbarium

  kolumbarium, kammare eller annan konstruktion med nischer för förvaring av askurnor.
 6. mihrab

  mihrab, miḥrāb, nisch som anger den islamiska böneriktningen till Mekka ( qibla).
 7. exedra

  exedra, vanligen en halvrund nisch med sittplatser längs väggarna eller en fristående halvrund byggnad som utgör fond vid en gård.
 8. qibla

  qibla, böneriktning, inom islam mot Mekka.
 9. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 10. cirque

  cirque, halvcirkelformig, konkav erosionsnisch som uppstår när en snödriva vid ett bergskrön tillvuxit och bildat en glaciär.