1. vikarierande arter

  vikarierande arter, två närbesläktade arter som lever i skilda geografiska områden men inom motsvarande ekologiska nischer.
 2. Gauses princip

  Gauses princip, Gauses axiom, tesen att två arter med identiska ekologiska nischer, dvs. begränsade i sin populationstillväxt av samma omvärldsfaktor, inte varaktigt kan samexistera.
 3. rovpungdjur

  rovpungdjur, Dasyuridae, familj rovlevande pungdjur med ca 60 arter i Australien och på Nya Guinea.
 4. Juan de Villanueva

  Villanueva, Juan de, 1739–1811, spansk arkitekt, kunglig arkitekt från 1786.
 5. Terry-Thomas

  Terry-Thomas, egentligen Thomas Terry Hoar-Stevens, 1911–90, brittisk komiker.
 6. kashanmattor

  kashanmattor, keshanmattor, handknutna mattor från staden Kashan med omnejd i centrala Iran.
 7. osteoklaster

  osteoklaster, stora (diameter upp till 100 μm), flerkärniga celler som bryter ned benvävnad.
 8. avbruten jämvikt

  avbruten jämvikt, engelska punctuated equilibrium, evolutionsterm knuten till en idé om att biologiska arter normalt skulle fortleva utan förändring, i balans med omgivningen, och att nya arter skulle uppstå mycket snabbt när denna balans rubbas.
 9. ekologisk ekvivalens

  ekologisk ekvivalens, förhållandet att en art i ett visst område intar samma ekologiska nisch som en annan, obesläktad art i ett annat område.
 10. Borrie

  Borrie, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).