1. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 2. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 3. fönsternisch

  fön`sternisch subst. ~en ~er ORDLED: fönster--nisch-en
  Svensk ordbok
 4. glaciärnisch

  glaciä`rnisch subst. ~en ~er ORDLED: glaci-är--nisch-en
  Svensk ordbok
 5. trepass

  tre`pass subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tre--pass-et
  Svensk ordbok
 6. gardinstång

  gardi`nstång subst. ~en gardinstänger ORDLED: gard-in--stång-en
  Svensk ordbok
 7. alkov

  alkov [-å´v] subst. ~en ~er ORDLED: alkov-en
  Svensk ordbok
 8. urna

  u`rna subst. ~n urnor ORDLED: urn-an
  Svensk ordbok
 9. mura

  mu`ra verb ~de ~t ORDLED: mur-ar SUBST.: murande, murning
  Svensk ordbok