1. ekologisk nisch

  ekologisk nisch är det område där en växtart eller djurart lever, men också allt som händer med arten i detta område.
 2. nisch

  nisch är en fördjupning eller utbuktning i en vägg eller mur.
 3. nisch

  nisch innebär en verksamhet inom ett litet område som ett företag har specialiserat sig på.
 4. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 5. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 6. katakomb

  katakomb är en underjordisk gravplats.

 7. mihrab

  mihrab är en nisch i en vägg som anger den islamiska böneriktningen till Mekka.
 8. Titicacasjön

  Titicacasjön är en mycket gammal sjö i Sydamerika mellan Bolivia och Peru.
 9. absid

  absid är en utbyggnad i ena änden av en kyrka.
 10. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.