1. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 2. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 3. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 4. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 5. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 6. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 7. nitroföreningar

  nitroföreningar, kemiska föreningar innehållande nitrogruppen, –NO2.

 8. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.

 9. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 10. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).