1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 3. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 4. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.

 5. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 6. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 7. nit

  1nit subst. ~et ORDLED: nit-et
  Svensk ordbok
 8. nit

  3nit subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: nit-en
  Svensk ordbok
 9. nit

  2nit subst. ~en ~ar ORDLED: nit-en
  Svensk ordbok
 10. nitro-

  nitro-, prefix i kemiska ämnesnamn som vanligen innebär att ämnet innehåller gruppen –NO2.