1. nitro-

  nitro-, prefix i kemiska ämnesnamn som vanligen innebär att ämnet innehåller gruppen –NO2.

 2. nitratreduktion

  nitratreduktion, i levande organismer assimilatorisk reduktion av nitrat till ammoniumjoner eller dissimilatorisk reduktion av nitrat till nitrit.
 3. nitratrespiration

  nitratrespiration, nitratandning, dissimilatorisk nitratreduktion, andningsprocess hos många bakterier i syrefria miljöer.
 4. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 5. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 6. nitrazepam

  nitrazepam, läkemedel tillhörande gruppen bensodiazepiner.
 7. Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel

  Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel, egentligen 1917 års Kyrkobibel, den senaste svenska bibelöversättning som blivit ”gillad och stadfäst av konungen”.
 8. För nit och redlighet i rikets tjänst

  För nit och redlighet i rikets tjänst, medalj i guld av 6:e storleken i högblått band med gula kanter, instiftad 1803.
 9. nitning

  nitning är en teknik för att sammanfoga två föremål med hjälp av nit. 

 10. nittång

  nittång är ett handverktyg för nitning.