1. balansaxel

  balansaxel, lageraxel i ett mekaniskt ur vid vilken balansen (oron) är fäst.
 2. diktning

  diktning, tätning av nitade fogar, t.ex. på ångpannor, genom stukning (med hjälp av riktmejsel) av plåtkant mot underliggande plåt.
 3. Giovanni Battista Belzoni

  Belzoni, Giovanni Battista, 1778–1823, italiensk äventyrare.
 4. delning

  delning, inom tekniken benämning på den regelbundna delningen av en viss sträcka, t.ex. omkretsen på ett kugghjul eller längden på ett nitförband.
 5. Richard Lester

  Lester, Richard, född 1932, amerikansk-brittisk filmregissör.
 6. HISZÖV

  HISZÖV , Háziipari és Népi Iparmüvészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége (’Hemslöjds- och folkkonsthantverkskooperativens riksförbund’), Budapest, ungersk organisation för hemslöjd och folkkonst, bildad 1953, med uppgift att främja försäljning (även export) och utbildning.
 7. beslagsornamentik

  beslagsornamentik, dekorationsform som efterbildar ett genombrutet metallarbete, bestående av ett stiliserat bandverk med kraftigt markerade konturer och rullade bandändar, ofta också med spikhuvuden, nitar e.d.
 8. bordläggning

  bordläggning, ett fartygs ytterskal i botten och sidor.
 9. Grock

  Grock, egentligen Adrian Wettach , 1880–1959, schweizisk clown.
 10. James Gordon Bennett

  Bennett, James Gordon, 1795–1872, skotsk-amerikansk tidningsman.