1. trosviss

  tro`sviss adj. ~t ORDLED: tros--viss
  Svensk ordbok
 2. klink

  1klink subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. zenit

  ze´nit subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. nidbild

  ni`dbild subst. ~en ~er ORDLED: nid--bild-en
  Svensk ordbok
 5. iver

  i´ver subst. ~n
  Svensk ordbok
 6. jeans

  jeans [ji´ns] subst., plur. ORDLED: jeans-en
  Svensk ordbok
 7. bordläggning

  bo`rdläggning subst. ~en ~ar ORDLED: bord--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 8. nagla

  na`gla verb ~de ~t ORDLED: nagl-ar SUBST.: naglande, nagling
  Svensk ordbok
 9. delning

  de`lning subst. ~en ~ar ORDLED: del-ning-en
  Svensk ordbok
 10. nagel

  na´gel subst. ~n naglar ORDLED: nagl-ar
  Svensk ordbok