1. nitförband

  nitförband, förband som sammanfogar plåtar med hjälp av nitar, vanligtvis bestående av ett flertal nitar.
 2. Nittorp

  Nittorp, f.d. församling i Tranemo kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 3. nitrogen

  nitrogen, detsamma som kväve.
 4. nitroföreningar

  nitroföreningar, kemiska föreningar innehållande nitrogruppen, –NO2.

 5. nitrogenium

  nitrogenium, det latinska namnet på kväve; därav kväves kemiska tecken N.
 6. nitrobensol

  nitrobensol, detsamma som nitrobensen.
 7. nitrering

  nitrering (för etymologi se nitrater),  kemisk reaktion vid vilken en väteatom i en organisk förening byts ut mot en nitrogrupp (–NO 2).

 8. nitrocellulosa

  nitrocellulosa, detsamma som cellulosanitrat.
 9. nitrosylföreningar

  nitrosylföreningar, kemiska föreningar innehållande nitrosylgruppen, –NO, eller nitrosyljonen, NO+.

 10. nitrogenas

  nitrogenas (för etymologi, jämför nitrogen), enzym som katalyserar den energikrävande omvandlingen av kväve, N 2, till ammoniak, NH 3.