1. nitrobensol

  nitrobensol, detsamma som nitrobensen.
 2. nitrering

  nitrering (för etymologi se nitrater),  kemisk reaktion vid vilken en väteatom i en organisk förening byts ut mot en nitrogrupp (–NO 2).

 3. nitrobensen

  nitrobensen, nitrobensol, mirbanolja, falsk bittermandelolja, C6H5NO2, svagt gul vätska med bittermandellukt.

 4. nitrilotriättiksyra

  nitrilotriättiksyra, NTA,
  N(CH 2COOH) 3, kemisk förening som används som komplexbildare.
 5. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 6. nitratfilm

  nitratfilm, filmbas av cellulosanitrat, allmänt använd för 35 mm biograffilm till i början av 1950-talet.
 7. nitrosoföreningar

  nitrosoföreningar, organisk-kemiska föreningar innehållande nitrosogruppen, –NO.
 8. För nit och redlighet i rikets tjänst

  För nit och redlighet i rikets tjänst, medalj i guld av 6:e storleken i högblått band med gula kanter, instiftad 1803.
 9. nitning

  nitning är en teknik för att sammanfoga två föremål med hjälp av nit. 

 10. nittång

  nittång är ett handverktyg för nitning.