1. nitstamp

  nitstamp, härdat stålverktyg som fästs på en nithammare.
 2. Nitidulidae

  Nitidulidae, det vetenskapliga namnet på skalbaggsfamiljen glansbaggar.
 3. nitroguanidin

  nitroguanidin, guanylnitramin , H 2NC(NH)NHNO 2, ett vitt fast ämne med densitet 1 720 kg/m 3 som används som tillsats i krut för att ge lägre förbränningstemperatur, större gasmängd och, militärt, mindre mynningsflamma.
 4. Nitra

  Nitra, stad i sydvästra Slovakien; 78 000 invånare (2015).
 5. nitrokarburering

  nitrokarburering, nitrerhärdnings- och uppkolningsmetod för stål.
 6. nitrotoluener

  nitrotoluener, grupp av kemiska föreningar av vilka trinitrotoluen (trotyl) torde vara mest känd.
 7. nitratväxt

  nitratväxt, salpeterväxt , växt som trivs med hög nitrathalt i jorden, t.ex. brännässla, svinmålla och gåsört.
 8. nitroprussidjon

  nitroprussidjon, trivialnamn för pentacyanonitrosylferrat( II)-jonen, [Fe(CN) 5NO] 2−.
 9. nitroaminer

  nitroaminer, N- nitroaminer, vanlig men oegentlig benämning nitraminer, föreningar innehållande nitrogrupper bundna till kväve.
 10. nitrazepam

  nitrazepam, läkemedel tillhörande gruppen bensodiazepiner.