1. Nitra

  Nitra, stad i sydvästra Slovakien; 78 000 invånare (2015).
 2. nitrokarburering

  nitrokarburering, nitrerhärdnings- och uppkolningsmetod för stål.
 3. nitrotoluener

  nitrotoluener, grupp av kemiska föreningar av vilka trinitrotoluen (trotyl) torde vara mest känd.
 4. nitratväxt

  nitratväxt, salpeterväxt , växt som trivs med hög nitrathalt i jorden, t.ex. brännässla, svinmålla och gåsört.
 5. nitrilotriättiksyra

  nitrilotriättiksyra, NTA,
  N(CH 2COOH) 3, kemisk förening som används som komplexbildare.
 6. nitroprussidjon

  nitroprussidjon, trivialnamn för pentacyanonitrosylferrat( II)-jonen, [Fe(CN) 5NO] 2−.
 7. nitrosaminer

  nitrosaminer, N-nitrosaminer, substanser med strukturformeln R 2N–NO, där R kan variera från metylgrupper till större, cykliska strukturer.
 8. nitroaminer

  nitroaminer, N- nitroaminer, vanlig men oegentlig benämning nitraminer, föreningar innehållande nitrogrupper bundna till kväve.
 9. nitroglycerinkrut

  nitroglycerinkrut, detsamma som dubbelbaskrut, se krut (Olika kruttyper).
 10. nitrofurantoin

  nitrofurantoin, läkemedel med antibakteriell verkan vilket används vid behandling av och profylax mot urinvägsinfektioner.