1. nitrofurantoin

  nitrofurantoin, läkemedel med antibakteriell verkan vilket används vid behandling av och profylax mot urinvägsinfektioner.
 2. nitrerhärdning

  nitrerhärdning, nitrering, chargenitrering, ythärdningsmetod för stål.
 3. nithammare

  nithammare, tryckluftsdriven maskin som med upprepade slag successivt formar en nitskalle vid nitning.
 4. nitrosolvent

  nitrosolvent, rengörings- och lösningsmedel som används för vård av ett eldhandvapens alla ståldelar.
 5. nitratfilm

  nitratfilm, filmbas av cellulosanitrat, allmänt använd för 35 mm biograffilm till i början av 1950-talet.
 6. Nitromex

  Nitromex ®, handelsnamn på det kärlvidgande läkemedlet nitroglycerin.
 7. nitrering

  nitrering (för etymologi se nitrater), som ythärdningsmetod, se nitrerhärdning.
 8. nitrokalit

  nitrokalit, detsamma som kalisalpeter, se salpeter.
 9. nitrosoföreningar

  nitrosoföreningar, organisk-kemiska föreningar innehållande nitrosogruppen, –NO.
 10. Nithard

  Nithard, död 844, frankisk historieskrivare; jämför släkttavla karolinger.