1. nitroglycerin

  nitroglycerin är en kemisk förening som exploderar mycket lätt.
 2. nitrater

  nitrater är kemiska föreningar som innehåller den negativt laddade nitratjonen, NO3 eller minst en nitrogrupp, NO3–.

 3. nit

  nit är ett fästelement av metall som används för sammanfogning. 

 4. nitning

  nitning är en teknik för att sammanfoga två föremål med hjälp av nit. 

 5. nittång

  nittång är ett handverktyg för nitning. 

 6. nitrider

  nitrider är kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 7. jeans

  jeans är en sorts byxor gjorda av denim, en tunn och tät bomullsväv som oftast är blå.
 8. punk

  punk var på 1970-talet en stil inom rockmusiken men också en livsstil och ett ungdomsmode.
 9. Håverudsakvedukten

  Håverudsakvedukten, eller akvedukten vid Håverud, är en bro som leder Dalslands kanal över Upperudsälven vid Håverudsströmmen.
 10. bult

  bult är en typ av fästelement av metall som används för att sammanfoga olika material.