1. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 2. nitrifikation

  nitrifikation, energigivande bakteriell process där ammoniumjoner oxideras först till nitrit, sedan vidare till nitrat.
 3. nitroglycerin

  nitroglycerin, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3 och fryspunkt +13 °C. Den är obetydligt löslig i vatten.

 4. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 5. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 6. nit

  nit, enhet med beteckningen nt för luminans.1 nt = 1 cd/m 2 (candela per kvadratmeter).
 7. ni-tilltal

  ni-tilltal, att säga ni till en person, att nia.
 8. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 9. nitriter

  nitriter, salter och estrar av salpetersyrlighet, HNO2.

 10. nitförband

  nitförband, förband som sammanfogar plåtar med hjälp av nitar, vanligtvis bestående av ett flertal nitar.