1. nitrofurantoin

  nitrofurantoin, läkemedel med antibakteriell verkan vilket används vid behandling av och profylax mot urinvägsinfektioner.
 2. nitrosoföreningar

  nitrosoföreningar, organisk-kemiska föreningar innehållande nitrosogruppen, –NO.
 3. nitrösa gaser

  nitrösa gaser, blandning av kväveoxider, främst NO och NO 2.
 4. Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel

  Nittonhundrasjutton års Kyrkobibel, egentligen 1917 års Kyrkobibel, den senaste svenska bibelöversättning som blivit ”gillad och stadfäst av konungen”.
 5. Lars Nittve

  Nittve, Lars, född 1953, museiman.

 6. För nit och redlighet i rikets tjänst

  För nit och redlighet i rikets tjänst, medalj i guld av 6:e storleken i högblått band med gula kanter, instiftad 1803.
 7. Nittorp

  Nittorp, f.d. församling i Tranemo kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 8. nitrogen

  nitrogen, detsamma som kväve.
 9. nitrogenium

  nitrogenium, det latinska namnet på kväve; därav kväves kemiska tecken N.
 10. nitrobensol

  nitrobensol, detsamma som nitrobensen.