1. nitroguanidin

  nitroguanidin, guanylnitramin , H 2NC(NH)NHNO 2, ett vitt fast ämne med densitet 1 720 kg/m 3 som används som tillsats i krut för att ge lägre förbränningstemperatur, större gasmängd och, militärt, mindre mynningsflamma.
 2. Nitra

  Nitra, stad i sydvästra Slovakien; 78 000 invånare (2015).
 3. nitrokarburering

  nitrokarburering, nitrerhärdnings- och uppkolningsmetod för stål.
 4. nitratväxt

  nitratväxt, salpeterväxt , växt som trivs med hög nitrathalt i jorden, t.ex. brännässla, svinmålla och gåsört.
 5. nitrilotriättiksyra

  nitrilotriättiksyra, NTA,
  N(CH 2COOH) 3, kemisk förening som används som komplexbildare.
 6. nitroprussidjon

  nitroprussidjon, trivialnamn för pentacyanonitrosylferrat( II)-jonen, [Fe(CN) 5NO] 2−.
 7. nitroaminer

  nitroaminer, N- nitroaminer, vanlig men oegentlig benämning nitraminer, föreningar innehållande nitrogrupper bundna till kväve.
 8. nitroglycerinkrut

  nitroglycerinkrut, detsamma som dubbelbaskrut, se krut (Olika kruttyper).
 9. nitrofurantoin

  nitrofurantoin, läkemedel med antibakteriell verkan vilket används vid behandling av och profylax mot urinvägsinfektioner.
 10. nitrerhärdning

  nitrerhärdning, nitrering, chargenitrering, ythärdningsmetod för stål.