1. Robert Vaughn

  Vaughn, Robert, 1932–2016, amerikansk skådespelare.

 2. spånask

  spånask i svepteknik görs av träspån som mjukas upp och böjs samman till rund eller oval form.
 3. kaffekittel

  kaffekittel, kaffepanna , en typ av kokkärl som infördes tillsammans med kaffet, eftersom kaffetillagningen krävde tättslutande lock för att inte aromen skulle förflyktigas och en, även lockförsedd, pip för upphällningen för att inte sumpen skulle följa med.
 4. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 5. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 6. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.
 7. hålkanttryck

  hålkanttryck, tryckspänning som uppkommer under överföring av krafter i kontaktytan i ett hål.
 8. balansaxel

  balansaxel, lageraxel i ett mekaniskt ur vid vilken balansen (oron) är fäst.
 9. diktning

  diktning, tätning av nitade fogar, t.ex. på ångpannor, genom stukning (med hjälp av riktmejsel) av plåtkant mot underliggande plåt.
 10. delning

  delning, inom tekniken benämning på den regelbundna delningen av en viss sträcka, t.ex. omkretsen på ett kugghjul eller längden på ett nitförband.