1. delning

  de`lning subst. ~en ~ar ORDLED: del-ning-en
  Svensk ordbok
 2. brons

  1brons [brån´s äv. bråŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: brons-en
  Svensk ordbok
 3. skjuva

  skju`va verb ~de ~t ORDLED: skjuv-ar SUBST.: skjuvande, skjuvning
  Svensk ordbok
 4. nagel

  na´gel subst. ~n naglar ORDLED: nagl-ar
  Svensk ordbok
 5. stuka

  stu`ka verb ~de ~t ORDLED: stuk-ar SUBST.: stukande, stukning
  Svensk ordbok
 6. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok