1. njalla

  njalla, liten visthusbod hos skogssamerna, byggd i knuttimring eller ibland i skiftesverksteknik med sadeltak och liten dörr.
 2. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 3. visthus

  visthus, visthusbod , byggnad avsedd för förvaring av mat.
 4. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.