1. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 2. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 3. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 4. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 5. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 6. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 7. konstgjord njure

  konstgjord njure, benämning på apparat för dialysbehandling (hemodialys).
 8. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 9. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 10. homeostas

  homeostas, homeostasis, jämviktstillstånd, ofta även samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att hålla den miljö ( milieu intérieur, extracellulärrummet) som omger alla organismens celler så konstant som möjligt.