1. diuretika

  diuretika, singularis diuretikum, urindrivande läkemedel som leder till ökad urinproduktion (diures).
 2. interventionell radiologi

  interventionell radiologi, specialiserad form av radiologi där man utför medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- eller ultraljudsundersökning.
 3. ESVL

  ESVL, förkortning för extrakorporeal stötvågs-litotripsi, stenkrossning i njuren med hjälp av stötvågor.
 4. trippelfosfat

  trippelfosfat, magnesium–ammoniumfosfat, huvudbeståndsdelen i njurstenar, ofta även innehållande kalcium, som bildas genom att bakterier med enzymet ureas bryter ner urinämne (urea) till ammoniak och gör urinen starkt alkalisk.
 5. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.