1. noggrannhet

  noggrannhet, grad av överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna värdet på en mätstorhet.
 2. noggrann

  no`ggrann adj. noggrant ORDLED: nog--grann
  Svensk ordbok
 3. Gunde Svan

  Gunde Svan är Sveriges och en av världens främsta längdåkare på skidor genom tiderna.
 4. Sixten Ehrling

  Ehrling, Sixten, 1918–2005, dirigent och pianist, professors namn 1982.
 5. akribi

  akribi, vetenskaplig noggrannhet, exakthet.
 6. reflexion

  reflexion, noggrann eftertanke eller fundering.
 7. amerikansk cocker spaniel

  amerikansk cocker spaniel, hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 8. spårbarhet

  spårbarhet, egenskap hos visat mät- eller analysvärde eller hos värdet på en normal som innebär att värdet kan hänföras till storleken på en allmänt accepterad referens.
 9. mista

  mista, såmista, lucka i grödor, vanligen beroende på bristande noggrannhet vid sådd, sättning eller plantering.
 10. Vadstena kloster

  Vadstena kloster, Birgittinordens första och förnämsta kloster.