1. Ambrogio Lorenzetti

  Lorenzetti, Ambrogio, verksam 1313–48, italiensk konstnär av Sienaskolan.
 2. generalbas

  generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.
 3. handboll

  handboll är ett bollspel för lag.
 4. gravitationsstrålning

  gravitationsstrålning, strålningsfenomen där energi överförs i form av gravitationsvågor.

 5. våg

  våg, elektroniskt eller mekaniskt mätdon som används i industri, handel, hushåll och laboratorier för att bestämma massa (vikt) hos objekt genom utnyttjande av mätobjektets tyngd (kraft).
 6. laseravståndsmätare

  laseravståndsmätare, anordning som för industriella eller militära ändamål bestämmer avstånd med hög noggrannhet till objekt som den belyser med pulsad eller kontinuerlig laserstrålning.
 7. enkel precision

  enkel precision, i datorsammanhang lagring av värde på variabel i ett enda ord, med därav följande begränsning i noggrannhet och talområde.
 8. dubbel precision

  dubbel precision, användning av två ord i en dator för att lagra värdet av en storhet, detta för att uppnå ökad noggrannhet.
 9. Théodore Géricault

  Géricault, Théodore, född 26 september 1791, död 26 januari 1824, fransk konstnär.
 10. dubbelsådd

  dubbelsådd, överlappning av sådrag vid sådd varigenom dubbel utsädesmängd åtgår.