1. klimatstation

  klimatstation, väderstation där minst en meteorologisk variabel, exempelvis temperaturen, observeras med så stor noggrannhet och regelbundenhet att värdena kan användas vid klimatstudier.
 2. avvägning

  avvägning, nivellering , bestämning av höjdskillnaden mellan bestämda punkter på jordytan.
 3. mätkolv

  mätkolv, glaskolv med plan botten för noggrann uppmätning av en bestämd vätskevolym.
 4. förskepp

  förskepp, främre delen av ett fartyg eller en båt, noggrannare uttryckt den del som ligger framför den tvärsektion där farkosten är bredast.
 5. atomklocka

  atomklocka, fysikaliskt instrument för noggrann tidsbestämning och tidsdefinition, baserat på atomära resonanser.
 6. TAI

  TAI, temps atomique international, internationella atomtiden, tidsskala använd i vetenskapliga och tekniska sammanhang för mycket noggranna tidsangivelser.
 7. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 8. Meryl Streep

  Streep, Mary Louise (Meryl), född 1949, amerikansk skådespelerska.

 9. kokbarometer

  kokbarometer, tryckinstrument som mäter vattnets kokpunkt med stor noggrannhet.
 10. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.