1. kortbas

  kortbas, metod inom artilleriet för bestämning av läget av ett mål.
 2. respons

  respons, svar, beteende, en organisms reaktion på en specifik stimulering (stimulus).
 3. precisionsavvägning

  precisionsavvägning, höjdmätning med avvägning, varvid hög noggrannhet uppnås.
 4. proberur

  proberur, kontrollur för urmakare.
 5. brus

  brus, slumpmässig störning som påverkar elektriska eller akustiska signaler.
 6. perfektionism

  perfektionism, överdriven noggrannhet med arbete, hygien, kläder m.m.
 7. Richard Crane

  Crane, Richard, 1907–2007, amerikansk fysiker, professor vid Michiganuniversitetet i Ann Arbor 1946–78.
 8. U-rörsbarometer

  U-rörsbarometer, hävarebarometer , instrument för mätning av lufttryck bestående av en kvicksilverbarometer.
 9. bromsbänk

  bromsbänk, anordning för belastning av motorer o.d. genom bromsning (mekaniskt, elektriskt eller hydrauliskt) vid bestämning av motoreffekter.
 10. stålskala

  stålskala, stel linjal av stål med precisionsskala i millimeter (eventuellt ned till halva millimeter) för noggrann mätning.