1. kasuistik

  kasuistik, kasuistiskt meddelande, i medicinen fallbeskrivning, publikation innehållande en noggrann skildring av ett fall ( casus), t.ex. en patient med en speciell sjukdom.
 2. kodning

  kodning, signalkodning, processen att omvandla data till signaler.
 3. fotogrammetri

  fotogrammetri, bildmätning, mätning i fotografiska bilder av storlek, form och läge hos fotograferade objekt.
 4. förbränningsvärme

  förbränningsvärme, förbrännings­entalpi, den värmemängd som utvecklas när en mol av ett ämne förbränns i syre vid konstant tryck under strikt definierade betingelser.
 5. Nisse Zetterberg

  Zetterberg, Nisse, 1910–86, målare och grafiker.
 6. skogsuppskattning

  skogsuppskattning, bestämning av areal och bonitet m.m. för skogsmark och av ålder, volym, tillväxt m.m. för enskilda träd, bestånd och hela skogar.
 7. differensapproximation

  differensapproximation, metod att vid numerisk räkning eller matematisk analys approximera en derivata med hjälp av differenser av funktionsvärden.
 8. ITS

  ITS, International Temperature Scale, även kallad ITS-90 (eftersom den gäller från 1 januari 1990), anger en serie temperaturer (trippelpunkter för några ämnen, smältpunkter för olika metaller), vilka genom noggranna mätningar direkt relaterats till den termodynamiska temperaturskalan, definierad genom vattnets trippelpunkt vid 273,16 K.
 9. lambdasond

  lambdasond, givare i reglersystem på förbränningsmotor som möjliggör noggrann kontroll av bränsle–luftblandningens sammansättning för att uppnå bästa reningseffekt med avgaskatalysator.
 10. argillotrof

  argillotrof, om en insjö: rik på lerpartiklar.