1. normalflora

   normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 2. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 3. Norrbotten

  Norrbotten, landskap i Norrland.

 4. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 5. Norden

  Norden är det sammanfattande namnet för fem länder i norra Europa: Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland.
 6. norm

  norm, handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat.
 7. normkritik

  normkritik, metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering. 

 8. normativ etik

  normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet som består i framläggandet eller studiet av sådana system.
 9. nordisk mytologi

  nordisk mytologi, se fornnordisk religion.
 10. Nordiska motståndsrörelsen

  Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tidigare Svenska motståndsrörelsen, nynazistisk rörelse.