1. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 2. nynorsk

  ny`norsk adj. ~t ORDLED: ny--nor-ska
  Svensk ordbok
 3. nynorska

  ny`norska subst. ~n ORDLED: ny--nor-skan
  Svensk ordbok
 4. slom

  slom´ subst. ~men ~mar ORDLED: slomm-en
  Svensk ordbok
 5. blånor

  blå`nor subst., plur. ORDLED: blån-or
  Svensk ordbok
 6. anor

  a`nor subst., plur. ORDLED: an-or
  Svensk ordbok
 7. bergslag

  1bergslag [ber`js-] subst. ~en ~er ORDLED: bergs--lag-en
  Svensk ordbok
 8. efternamn

  ef`ternamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: efter--namn-et
  Svensk ordbok
 9. skapa

  ska`pa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED: skap-ar SUBST.: skapande; skapelse
  Svensk ordbok
 10. bäcken

  bäck´en subst. ~et [bäk´- el. bäk`-], plur. ~, best. plur. ~en [bäk´- el. bäk`-] ORDLED: bäck-en-et
  Svensk ordbok