1. Norden

  Norden, bokförlag, se Förlagshuset Norden AB.
 2. normalfördelning

  normalfördelning, Gaussfördelning, kontinuerlig sannolikhetsfördelning.
 3. Nordiska rådets miljöpris

  Nordiska rådets miljöpris, utmärkelse instiftad 1995 vilken enligt de officiella bedömningskriterierna ges till ”en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller gärning eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön”.

 4. Norra ishavet

  Norra ishavet, Arktiska oceanen, det minsta av de fem världshaven, till största delen istäckt och omgärdat av de nordamerikanska och eurasiska kontinenterna.

 5. normgivningsmakt

  normgivningsmakt, befogenhet enligt regeringsformen (RF) att besluta föreskrifter av olika slag.
 6. Norrmalmstorgsdramat

  Norrmalmstorgsdramat, gisslandrama på Sveriges Kreditbanks huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm.

 7. Nordiska rådet

  Nordiska rådet, politiskt organ för samarbete mellan Nordens parlament och regeringar i frågor av gemensamt intresse.

 8. nordisk fladdermus

  nordisk fladdermus, Eptesicus nilssonii, art i familjen läderlappar.
 9. normaliseringsprincipen

  normaliseringsprincipen, i omsorgs- och andra vårdsammanhang rättighet för personer med funktionsnedsättningar att få leva ett så normalt liv som möjligt.
 10. Nordatlantiska strömmen

  Nordatlantiska strömmen, Nordatlantiska driften, det nordöstgående flödet av varmt ytvatten i Nordatlanten.