1. Norra ishavet

  Norra ishavet, Arktiska oceanen, det minsta av de fem världshaven, till största delen istäckt och omgärdat av de nordamerikanska och eurasiska kontinenterna.

 2. norra barrskogsregionen

  norra barrskogsregionen, boreala zonen, den nordiska delen av det boreala barrskogsbältet, tajgan.
 3. Norrland

  Norrland är den nordligaste av Sveriges tre landsdelar: Götaland, Svealand och Norrland.
 4. Nordens språkråd

  Nordens språkråd, ledningsgrupp och sakkunnigorgan under Nordiska ministerrådet för språksamarbetet mellan länderna i Norden, inrättat 2004.
 5. Nor

  Nor, f.d. församling i Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län).
 6. nord

  nord, väderstreck, se norr.
 7. Nordsjön

  Nordsjön, randhav till Atlanten beläget på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln.
 8. normaliseringsprincipen

  normaliseringsprincipen, i omsorgs- och andra vårdsammanhang rättighet för personer med funktionsnedsättningar att få leva ett så normalt liv som möjligt.
 9. normering

  normering, fastställande av norm, se standardisering.
 10. Nordiska ministerrådet

  Nordiska ministerrådet, organ för samarbete mellan regeringarna i de nordiska länderna (inklusive styrelserna för Färöarna, Grönland och Åland) och mellan dessa och Nordiska rådet, som är ett organ för samarbete melan de nordiska ländernas parlament.