1. havsmus

  havsmus [haf`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: havs--mus-en
  Svensk ordbok
 2. sötnos

  sö`tnos subst. ~en ~ar ORDLED: söt--nos-en
  Svensk ordbok
 3. dogg

  dogg [dåg´] subst. ~en ~ar ORDLED: dogg-en
  Svensk ordbok
 4. rymdkapsel

  rym`dkapsel subst. ~n rymdkapslar ORDLED: rymd--kapsl-ar
  Svensk ordbok
 5. dikdikantilop

  dik`dikantilop subst. ~en ~er ORDLED: dik-dik--anti-lop-en
  Svensk ordbok
 6. sjöelefant

  sjö`elefant subst. ~en ~er ORDLED: sjö--ele-fant-en
  Svensk ordbok
 7. knölval

  knö`lval subst. ~en ~ar ORDLED: knöl--val-en
  Svensk ordbok
 8. gråsäl

  grå`säl subst. ~en ~ar ORDLED: grå--säl-en
  Svensk ordbok
 9. sågfisk

  så`gfisk subst. ~en ~ar ORDLED: såg--fisk-en
  Svensk ordbok
 10. mandrill

  mandrill´ subst. ~en ~er ORDLED: mandr-ill-en
  Svensk ordbok