1. gavial

  gavia´l subst. ~en ~er ORDLED: gavi-al-en
  Svensk ordbok
 2. blåhaj

  blå`haj subst. ~en ~ar ORDLED: blå--haj-en
  Svensk ordbok
 3. tapir

  tapi´r subst. ~en ~er ORDLED: tap-ir-en
  Svensk ordbok
 4. näbbmus

  näbb`mus subst. ~en näbbmöss, best. plur. näbbmössen ORDLED: näbb--mus-en
  Svensk ordbok
 5. kajman

  kajma´n subst. ~en ~er ORDLED: kajm-an-en
  Svensk ordbok
 6. noshörning

  no`shörning subst. ~en ~ar ORDLED: nos--hörn-ing-en
  Svensk ordbok
 7. vädra

  vä`dra verb ~de ~t ORDLED: vädr-ar SUBST.: vädrande, vädring
  Svensk ordbok
 8. pinscher

  pin´scher [ljust sj-ljud] subst. ~n pinschrar ORDLED: pinschr-ar
  Svensk ordbok
 9. råttdjur

  rått`djur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rått--djur-et
  Svensk ordbok
 10. flema

  fle`ma verb ~de ~t ORDLED: flem-ar SUBST.: flemande
  Svensk ordbok