1. blue note

  blue note, en tonhöjd mellan tonerna i ett tempererat tonsystem.
 2. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 3. binärkodad decimal notation

  binärkodad decimal notation, BCD-notation eller BCD-kod (engelska binary-coded decimal notation), kod som används för att representera ett decimalt tal med ett antal bitgrupper.
 4. notariatlån

  notariatlån, förmedlingslån, lån som förmedlas av en banks notariatavdelning från en notariatkund, t.ex. en stiftelse eller en privatperson (långivare), till en annan bankkund (låntagare).
 5. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 6. notarialinstrument

  notarialinstrument (av notarie), instrumentum publicum, ett av en offentlig notarie utfärdat dokument från medeltiden.
 7. NOTAM

  NOTAM, meddelande om tillkomst, beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, föreskrifter eller hinder för luftfart som det är av väsentlig betydelse för flygtrafiken att få tidig kännedom om.

 8. notae tironianae

  notae tironianae, inom paleografin beteckning för de romerska stenografiska tecken vilka enligt en trovärdig tradition uppfanns av Ciceros frigivne slav Tiro.
 9. notae iuris

  notae iuris, inom paleografin beteckning för en omfattande förkortningsgrupp som användes i juridiska texter, huvudsakligen lagsamlingar.
 10. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.