1. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 2. nota bene

  nota bene [be`ne el. ben`e] adv. FÖRK.: NB
  Svensk ordbok
 3. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 4. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 5. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.
 6. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 7. not

  not, teckensymbol för en ton.
 8. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.
 9. Mark Twain

  Twain, Mark, pseudonym för Samuel Langhorne Clemens, född 30 november 1835, död 21 april 1910, amerikansk författare och tidningsman.
 10. polsk notation

  polsk notation, sätt att skriva matematiska uttryck, efter den polske matematikern Jan Łukasiewicz, detsamma som prefixnotation.